top of page
MAXX Magic2
ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ГОЛЕМА МОЌ НА КВАСЕЊЕ

Висококонцентриран производ кој не е класифициран како опасен*, бара помала безбедносна обука, документација , услови за складирање и поврзани трошоци.

  • Начин на делување

-Производ со високи перформанси за употреба на различни подрачја, вклучувајки и индустрија

-Одличната компатабилност со материјалите и спречува оштетување на површините

-Брзо ги отклонува нечистотиите и маснотиите

 

  • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,25%) како би се намалиле трошоците во чистењето

- Го зголемува интервалот на редовното чистење и нуди одлични резултати во чистењето, посебно на порозните површини, како што се неглазирани плочки, во делови со висока фрекфенција на луѓе

- Слабото создавање на пена е погодно за рачно и машинско чистење

- Добрата компатабилност со материјалите овозможува употреба на повеќе типови на тврди површини отпорни на вода

  • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP

- Регулативите, што значи дека не е потребно LZO при употребата

- Системот кодиран према боите секогаш обезбедува да се употребува соодветниот производ за одредена намена на чистење

  • Технологија на чистење со голема моќ на мокрење  

 - Средство MAXX Magic2 има голема моќ на мокрење и погодно е за површини кои слабо впиваат вода или се порозни

  • Подрачје на примена

- Редовно чистење во канцеларии, индустриски објекти, јавни згради, болници, училишта, спортски сали, шопинг центри итн.

bottom of page