top of page
Ecolab  Средства за хигиена за хотели и ресторани

ECOLAB

Кога се работи за вашиот имиџ и вашиот рејтинг,чистотата односно хигиената е од критичн важност. Таа влијае на перцепцијата и искуството на гостите и е од огромна важност за лојаноста на гостите,особено тоа што ќе го пренесесат на луѓето кои ги опкружуваат.

Затоа од исклучителна важност е континуирано одржување на ЧИСТА,СИГУРНА,СРЕДЕНА околина во вашите објекти.Тоа ќе го зголемува задоволството на вашите гости и секако позитивно ќе влијае на се подобри финансиски резултата од се поголемиот број задоволни гости.

Еколабовиот програм од 360° заштита на вашите површини,опрема,во комбинација на постојани посети и едукации на вашиот персонал ќе ви овозможи да нивото на хигиената во вашиот објект ги импресионира вашите гости и ќе осиури нивна лојалност.

Нашите решенија и услуги кои го покриваат хотелите и рестораните вам ќе ви ги овозможи следниве придобивки:

  • чисти и удобни гостински соби и заеднички простории

  • чисто и мек хотелски текстил со пријатен мирис

  • соби и заеднички простории кои kojи одаваа свежина

  • сјајни подови и беспрекорни чисти теписи

  • Чист и привлечен базен и СПА

  • Блиставо чисти чаши,чисти и сјајни тањири и прибор

КОРИСНИ ИНФОРМАЦИИ И СОВЕТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД КОРОНА ВИРУСОТ

QSR_Coronavirus_FactSheet_MK_001.jpg
10312.8_Coronavirus_Guidance_Document_MK
Ecolab_Covid-19_Handwashing_Infographic2
Ecolab_Covid-19_Hard_Surfaces_Infographi
Ecolab_CORONAVIRUS 2019-nCoV - MK_001.jp
Infection Prevention_Full Service Restau
Infection Prevention_Hospitality_001.jpg
Infection-Prevention_Commercial-Faciliti
Ecolab use of ESS Sprayer device. preved
depliant-e-spray_electrostatic_en_ae_001
depliant-ksanex_en_ad_001.jpg
bottom of page