top of page
MMServis.jpg
E-spry FIMAP.jpg

Fimap Spa е национален и интернационален лидер во дизајн и производство на професионални машини за чистење на подови

Fimap нуди неколку модели на машинии кои чистат и собираат ( метат), правосмукалки и single disc машини за да исполнат било какви потреби на чистење, опремени со иновативни технолошки решенија кои овозможуваат да се постигне високо ниво на хигиена почитувајки ја околината и намалувајки ги трошоци

Fimap основана на 25-ти Март  1988, која постигнува цврсто присуство во својот сектор со континуиран и постојан тренд на растење. Massimiliano Ruffo (сегашниот извршен директор) е на чело на компанијата од 1994 гоодина , успевајќи да ја претвори Fimap  во една од најзначајните компании во своето поле.. Fimap во  моментов е присутна во повеќе од 70 држави.

 

Нивна главна цел е задоволството на клиентите, преку развивање на најсовремени производи во однос на квалитетот и изгодност кои ја почитуваат и заштитуваат околината и  ја задржуваат нивната вредност во текот на времето.

bottom of page