top of page

ECOLAB

Средства за хигиена на хотелски текстил

Кога се работи за вашиот имиџ и вашиот рејтинг,чистотата односно хигиената е од критичн важност. Таа влијае на перцепцијата и искуството на гостите и е од огромна важност за лојаноста на гостите,особено тоа што ќе го пренесесат на луѓето кои ги опкружуваат.

Затоа од исклучителна важност е континуирано одржување на ЧИСТА,СИГУРНА,СРЕДЕНА околина во вашите објекти.Тоа ќе го зголемува задоволството на вашите гости и секако позитивно ќе влијае на се подобри финансиски резултата од се поголемиот број задоволни гости.

Еколабовиот програм од 360° заштита на вашите површини,опрема,во комбинација на постојани посети и едукации на вашиот персонал ќе ви овозможи да нивото на хигиената во вашиот објект ги импресионира вашите гости и ќе осиури нивна лојалност.

Нашите решенија и услуги кои го покриваат хотелите и рестораните вам ќе ви ги овозможи следниве придобивки:

  • чисти и удобни гостински соби и заеднички простории

  • чисто и мек хотелски текстил со пријатен мирис

  • соби и заеднички простории кои kojи одаваа свежина

  • сјајни подови и беспрекорни чисти теписи

  • Чист и привлечен базен и СПА

  • Блиставо чисти чаши,чисти и сјајни тањири и прибор

bottom of page