top of page
Ecolab  Средства за хигиена на зеленчук и овошје

ХИГИЕНА НА ОВОШЈЕТО И ЗЕЛЕНЧУКОТ КОЕ НЕ СЕ ЛУПИ, А СЕ КОРИСТИ ВО ВАШИТЕ КУЈНИ

Грижата за хигиената на овошјето и зеленчукот кој се користи при приготвувањето на храна е особено важна со цел да се овозможи на вашите клиенти безбедна и здрава храна.За жал многу често тоа се занемарува од страна на одговорните во кујните или сопствениците со убедување дека со едноставно измивање ќе се добие безбедна и здрава припрема што не е вистинскиот избор.Бидејќи со сигурност е докажано дека многу болести се пренесуваат поради несоодветна, недоволна обработка, припрема на храната особено кога таа термички не е обработена или во случаи на припрема на поголеми количини и кога за тоа е потребно многу кратко време за припрема.

bottom of page