top of page
UPHOLSTERY Professional Cleaning
MMServis.jpg

Santoemma, којa се наоѓа во Милано (Италија), е производител на професионални машини за чистење од 1980 година. Нивните  производи се продаваат во целиот свет преку мрежи на квалификувани дилери, кои работат во различни области. Машините се дизајнирани да бидат ефикасни, сигурни и долготрајни средства за работа. Сегашната палета на производи е резултат на стратегијата за континуиран развој во насока на подобрување на постоечките машини и развој на нови модели, погодени за решавање на конкретни проблеми во чистењето.

Заслугите кои нашите клиенти ги препознаваат се:

  • Квалитет и сила на нашите машини

  • Едноставноста на одржување

  • Точноста на испорака

  • Брзина во обезбедувањето на резервни делови и нивната ниска цена.

bottom of page