top of page
ECOLAB

ЕКОЛАБ ПАРТНЕР КОЈ РАЗБИРА КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ СИГУРНА,БЕЗБЕДНА,ЕФИКАСНА И ПРОФИТАБИЛНА,РЕСПЕКТИБИЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕРАЛНА

 

ЕКОЛАБ е светски водечки производител на средства за хигиена,здравствена заштита, безбедност на храна,концепти и поврзани услуги.

Еколаб-овата дивизија Textile Care нуди производи и решенија који ги исполнуваат различните услови и барања во сегментот на комерцијалното или индустриското перење на текстил. Свесни за тоа колку се различни самите перални како во однос на големина,технологија и перење на различни видови на текстил, во Еколаб постои специјализирана дивизија за која нуди специфични течни детергенти и хемикалии,со специфична дозирна опрема прилагодена на видот и големината на професионалната перална,со техничка експертиза во однос на комплетните трошоците на пералната. Со самиот пристап Еколаб е пионер и лидер во ваквиот пристап и решение.

Нашите специјалисти ќе ве запознаат со најновите технолошки постапки,протоколи и решенија,со единствена цел да ви осигураат апсолутен квалитет на постапките и резултати од истото во вашата перална.Еколаб-овиот тим на истражувачи постојано работат на нови и се поделотворни производи-детергенти во комбинација на нови и иновативни постапки и програми за перење, а се со цел да се задовалат сите ваши сегашни и идни потреби со крајна цел на комплетно најквалитетно,најсигурно и најекономично решение за вашата перална.

На ваше барање нашите специјалисти ќе ви овозможат компетна ревизија на потрошувачката на вода и енергија во вашата перална,која ќе опфати комплетната постапка од припремата на вода и пареа до постапката на перење и обработка на вашата отпадна вода.На темел на добиените податоци ќе ви биде изработен посебен концепт само за вашата перална со цел зголемување на вашата оперативна ефикасност. Со синергија на иновативни решенија и високо ефекисни производи и програми во комбинација Еколаб-овата експертиза ќе ви овозможи да вашата перална работи со поголема ефикасност и профитабилност,како и далекусежна позитивна  диференцијација од вашата конкуренција. 

Turbo® emulsion

Течен детергент за перење 

Turbo® emulsion e емулзионен детергент за перење за сите видови текстилни производи.                  

Универзален основен детергент за перење.

Ефикасен при секаква тврдост на водата.

Ефикасно одстранува дамки и нечистотии уште при 40°С.

Осигурува висок степен на избелување на алиштата.

Не содржи фосфати .  

Погоден за сите видови професионални машини за перење.

Еколошки сертифициран.

Turbo® destainer

Средство за белење на хлорна основа

Turbo® destainer e Средство за белеење на хлорна основа .                 

 

Исклучително ефикасен во однос на нечистотии од пигменти.

Со зголемена стабилноста во однос на вообичаените средства кои содржат хлор.

Turbo® complex

Течен детергент за перење 

Turbo® complex Обезбедува извонредна заштита од создавањето на наслаги, предизвикани од тврдоста на водата.

Формира комплексни соединенија со јоните на тешките и  земноалкални метали и спречува оштетување на ткивата

Се комбинира оптимално со компонентите на Turbo системот - Turbo plus и Turbo break

Се дозира автоматски

Погоден за сите видови автоматски машини за перење и системи

Ги заштитува машинските делови од корозија

Turbo® break

Течено алкално средство за засилување на перачкото дејство на системот Turbo

Turbo® break e Течено алкално средство за засилување на перачкото дејство на системот Turbo.

 

Ја зголемува рН-вредноста на растворот за перење.

Високо ефикасен спрема нечистотија од протеинска основа.

Се комбинира  оптимално со компонентите на Turbo-системот Turbo plus и Turbo complex. 

Погоден за сите видови автоматски перални машини.

 

Се дозира автоматски.

 

Еколошко испитан

Turbo® plus

Tечен концентрат за перење со оптичен избелувач

Turbo® plus e течен концентрат за перење со оптичен избелувач за системот Turbo.

Одлично раствара нечистотии.

Слабо пенлив.Содржи оптичен избелувач.

Погоден за сите видови машини за перење и системи.

Оптимално се комбинира со компонентите на Turbo-системот Turbo complex и Turbo break.

Автоматски се дозира.

Еколошки тестиран.

Please reload

bottom of page