top of page
ECOLAB

ЕCOLAB ПАРТНЕР КОЈ РАЗБИРА КАКО ДА СЕ ОБЕЗБЕДИ СИГУРЕН,ЧИСТ И БЕЗБЕДНА ОБЈЕКТ

 

Ecolab како светски водечки производител на средства за хигиена,здравствена заштита, безбедност на храна,концепти и поврзани услуги, внимателно го избира својот престаавник односно дистрибутер за одредена територија пред се поради важноста на квалитетот на услугата на самите клиенти која е комплексна и има многу страни димензии околу обезбедувањето на квалитетно перење на најразличен текстил со различни видови на нечистотии и флеки

МНОГУ ЧЕСТО ИМАТЕ ГЛАВОБОЛКИ ОКОЛУ ПРОБЛЕМИТЕ СО ПЕРЕЊЕТО НА ВАШИОТ ТЕКСТИЛ СО НАЈРАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА ПОСТОЈАСНИ НЕЧИСТОТИИ ИЛИ ФЛЕКИ,ПОРАДИ ШТО СТЕ ПРИМОРАНИ ДА ВАШИОТ ТЕКСТИЛ ГО ПРЕПЕРУВАТЕ ПО НЕКОЛКУ ПАТИ,КОЕ ДОВЕДУВА ДО НЕПОТРЕБНИ ТРОШОЦИ КОИ НАЈЧЕСТО СОПСТВЕНИЦИТЕ НЕ МОЖАТ ДА ГО ВООЧАТ ДУРИ ДО ЦЕЛОСНО ОШТЕТУВАЊЕ НА ВАШИОТ ТЕКСТИЛ,КОГА ТОА ГО ПРАВАТ САМИТЕ ВРАБОТЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТИРАЈЌИ СО ТЕМПЕРАТУРА ИЛИ ДОДАТНИ СРЕДСТВА.

ИМАТЕ ГЛАВОБОЛКА ОКОЛУ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЧЕСТА ИЛИ ПРЕДВРЕМЕНА ЗАМЕНА НА ВАШИОТ ТЕКСТИЛ ИЛИ ИМАТЕ ЧЕСТИ ДЕФЕКТИ НА ВАШИТЕ МАШИНИ ЗА ПЕРЕЊЕ 

За жал најчесто сопствениците или менаџментот го дознаваат овие проблеми кога ќе се појави потреба од предвремена замена на вашиот текстил, што е касно и предизвикува непотребен трошок.Многу често луѓето одговорни за набавка на вашиот текстил немаат познавање околу проблематиката за критериуми за избор на текстил,а продавачите лукаво молчат поради најчесто поставувано прашање најниска цена за квалитетен текстил.Тука го поставуваме нашето прашање дали точно ги знаете карактеристиките на вашиот текстил и колку циклуси на перење ви гарантира производителот или продавачот на текстилот

ЗАТОА НАША ПРЕПОРАКА ПОБАРАЈТЕ ГО НАШИОТ ПРОДАЖЕН ПРЕСТАВНИК ДА ВИ ПОНУДИ РЕШЕНИЕ КОЕ ЌЕ ВИ ОВОЗМОЖИ ПРАВИЛЕН ПРОТОКОЛ И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФИКАСНОСТ ВО ВАШАТА ПЕРАЛНА СО КОРИСТЕЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ТЕЧНИ ИЛИ ПРАШКАСТИ ДЕТЕРГЕНТИ СО НАМАЛУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ВКУПНИ ТРОШОЦИ ВО ВРЕМЕ,ЕНЕРГИЈА,ВОДА И ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ВЕКОТ НА ТРАЕЊЕ НА ВАШИОТ ТЕКСТИЛ.

bottom of page