top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

NEOMEDIC

Neomedic Limited е основана во 1997 со експлицитна цел да биде светски лидер во производство и снабдување на интергриран медицински потрошен материјал.

Одтогаш, Neomedic Limited стана една од најголемите ISO9001:2008, ISO13485:2003, CE и WHOPQS овластени производители и извозници на медицински потрошен материјалво Обединетото Кралство. 

Ова доведе до формирање на една светска мрежа на дистрибутери, со сегашно производство во над 60 пазари, вклучувајќи ги Европа, Близкиот Исток, Африка, Јужна Азија, Северна/Централна/Јужна Америка и Кариби.

 

Neomedic има три дефинирани Обврски :

- Обезбедување на висок квалитет на производите

- Прифатливи цени

- Највиско ниво на услуга на клиентите

Спектарот на прозиводи вклучува комбинација на рејтинг, добар бренд и голем обем на медицински потрошен материјал со висока вредност.

Ова овозможува пазарот да биде покриен со единствен бренд на потрошен материјал со заеднички квалитет.

Сите производи се регистрирани од страна на Регулаторно тело за лекови и здравје (MHRA) во Обединетото кралство и се под надзор од страна на нашето Овластено тело (SGS UK). Покрај тоа, како дел од посветеностa на квалитет, прозиводите се редовно доставувани за тестирање од страна на независнa  лабараторија во САД. 

 

Квалитативни постигнувања

Основната цел на Neomedic е да продолжи да го зголемува бројот на клиенти, создавајќи непопустлив притисок на квалитет што ги задоволува бараните стандарди, и да ги надминува исто така  очекувањата на  купувачи.

 

Neomedic во секое време да покажува посветеност на квалитет во секоја од следниве области:

 

Посветеност на квалитет на производот:

• Преку разбирање и почитување на нашите етички одговорности како продавачи на медицински производи. 

•  Преку избор и продажба на производи кои ги исполнуваат стандардите на квалитет во секоја од нивните области.

• Преку прифаќање на фактот дека нивните производи имаат директен ефект врз човечките животи.

 

Посветеност на квалитет на услугата:

• Преку разбирање дека постојат  одредени минимални стандарди за квалитет во комуникацијата во смисла на тон, содржина и повратни информации и дека сите нивни клиенти имаат право да го очекуваат тоа од нив.

• Преку потврдување и одговарање на сите прашања на купувачите истиот ден кога истите се примени.

• Преку обезбедување на сигурност дека сите нарачки се испратени на време или со давање на оправдани причини доколку не може да се стори тоа. 

 

Посветеност на конкурентна цена:

• Преку обезбедување на сигурност дека нивните цени се најконкурентни за производите со еднаков квалитет.

• Со повторувње на нивните посветеност за подобра здравствена заштита преку етичките цени. Со придржување на самите себе кон овие изјави за квалитет, Neomedic ќе ја постигне сопствената еднинствена цел, градење на една силна компанија која и дава на значење на секоја услуга.  

bottom of page