top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Премиум Квалитет на медицински ракавици

 

Neogloves е линија на високо квалитетни ракавици кои се состојат од латекс и без латекс, талкирани и неталкирани , стерилни и нестерилни ракавици.

 

Продукт линијата вклучува:

• Латекс Прегледни Ракавици

• Латекс Неталкирани ракавици 

• Нитрилни прегледни ракавици 

• Нитрилни неталкирани прегледни ракавици  

• Стерилни латекс хируршки ракавици  

• Стерилни неталкирани хируршки ракавици  

• Винил прегледни ракавици 

• Винил неталкирани прегледни ракавици

bottom of page