top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

 

 

 

 

Катетери, сетови за инфузија и трансфузија

 

Neovac е линија за сетови за инфузија, трансфузија и

уреди за катетри. 

 

Производната линија вклучува : 

• Кеси за урина

• Гудел туба за воздух – Ервеј

• Сонда за хранење на новороденчиња

• 2 канални 3 канални Фолиеви катетри

• Нелатон катетери

• Игли со продолжеток за вени на скалпот

• Сонди за желудник

• Катетри за аспирација со контрола на палец

• Сет за трансфузија и сет за трансфузија со отвор за воздух

• Сетови за инфузија, Сет за инфузија со отвор за воздух и сетови за инфузија со отвор за воздух и Y отвор за вбризгување

• Јанкаур сет за вшмукување

bottom of page