top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Облека за еднократна употреба и за еднократна заштита од вискоко квалитетен неткаен материјал кој одговара на бројните барања и нивоа на заштита.

 

Neoguard ги вклучува следниве карактеристики:

• Широк спектар на опции за заштитни потреби

• Израбоетни се од широк спектар на не ткаен материјал кој е слоевит и направен така да обезбеди различни нивоа на заштита и каде што е  потребно отпорност кон оштетување, кинење и пенетрација

• Надворешните слоеви се мазни на допир со средишен слој  кој обезбедува потребна заштита и филтрација

• Еднократната употреба го минимизира ризикот од контаминација.

bottom of page