top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Фластери во вид на ролни и ленти

 

 

Mediplast е палета на високо квалитетни фластери во вид на ролни

и ленти дизајнирани

да ги задоволат големиот број на клинички третмани и брза помош.

Производната линија вклучува:

Чисти, Платнени, Водоотпорни ,Забавни траки и Рапоредени по

големина и форма фластери

Чисти траки за прва помош, Платнени фластер ролни, Синтетички

траки, Цинк оксид фластер ролни,

и Хируршки хартиени траки во ролна

bottom of page