top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Атхезивни фластери

 

Medisafe претставува сет на неткаени атхезивни фластери и обложени фластери за покривање на чуствителни рани, инцизии и други трауматски повреди.

 

Овде се вклучени следниве производи: 

•Неткаени Атхезивни Облози за Рани  

•Обложени фластери

bottom of page