top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Occidem Biotech е специјализирана подружница(ќерка) на Neomedic Limited која се занимава со произвотсво и снабдување на:

•Собирачи на крв и трансфузиони продукти

•Реагенси

•Урина тест ленти

Целта на Neomedic Limited преку брендот Occidem Biotech е да обезбеди квалитетна здравствена заштита по пристапни цени.

 

 

 

Собирачи на крв

 

Occidem Biotech превзема голем број на заштитни мерки  за да се осигури дека производите кои ги произведува се со нависок квалитет на сите времиња. Високиот квалитет на производите се должи на најсовремените машини за нивно произведување.

bottom of page