top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Neosoft пелените се супер впивливи со надворешна површина која

дише и флексибилен појас што гарантираат дека секое бебе ќе остане

суво и сигурно во секое време

 

• Напредната формула за супервпивливото јадро дава сигурност дека

влажноста ќе се задржи што подолг период без ризик од истекување.

• Флексибилниот појас овозможува непотиснато движење и постојана

активност

• Надворешниот слој на пелената кој дише ја прави детската кожа сува

и здрава цело време. 

• Атрактивните пакувања овозможуваат лесно да се утврди потребната

големина и другите можности кои ги има пакувањето.

bottom of page