top of page

Единствено средство за одмастување кое остварува

исклучителни резултати

без потреба од ЛЗО

KitchenPro Greaselift
Одмастувањето е сега лесно и ефикасно!
 
 
Средство за одмастување 
  • Ефикасност

 - Брзо продира низ маснотиите 

- Совршен за темелно и секојдневно чистење

- Едноставен за употреба

  • Безбедност

- Не бара користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО ) 

- Отстранува опасност која обично се поврзува со агресивните      средства за одмастување 

- Без штетни мириси, безбеден и по вработените кои се во непосредна близина

  • Одржливост

- Спремно за употреба

- Биоразградливо 

- Високо концентрирана формула ја намалува количината на транспорт

- Помали потреби за складирање 

Подрачје на примена

Чисти рерни, скари и венталациони хауби.

Безбеден за алуминиум

Пакување

6 x 750 мил. Greaselift RTU      

2 x 2 л. Greaselift висок концентрат

bottom of page