top of page
KitchenPro Des
 
 
Средство за чистење и дезинфекција

  • Апликација 

- Средство за дезинфекција испитано спрема EN стандардите со високо ниво на микробиолошка заштита

  • Ефикасно

- Истовремено чисти и дезинфицира 
- За секојдневно чистење и дезинфекција на сите водо отпорни површини и прибор кои доаѓаат во контакт со храна во простории во кои се ракува со намирници.

- Опремата за дозирање на Ecolab овозмужува висока ефикасност

  • Безбедност 

- Затворен систам значи одстуство на директен контакт со концентратот

 

- ЛЗО не е потребна при користење

- Систем кодиран со бои обезбедува користење на соодветниот производ за одредената задача на чистење

  • Одржливост

- 70 % помалку отпад од амбалажи во одност со стандардни канистери од 10Л

- Високо концентрирана форумула ја смалува количината на транспорт

- Помала количина за складирање

Една кеса може да наполни до 667 Боци

 со прскалкаспремни                за употреба 

bottom of page