top of page
KitchenPro Manual
 
 
ДЕТЕРГЕНТ ЗА РАЧНО ПЕРЕЊЕ САДОВИ

  • Апликација 

- Висококонцетриран детергент

- Ефикасно ги отстранува сите видови начистотии и запечени остатоци

- Формула која не оставатрагови

 

  • Ефикасно

-Универзална примена: секојдневно чистење лонци, тањири, порцелан, прибор за јадење , кујнски прибор, стакла и сите површини кои
може да се перат. 

  • Безбедност 

- Затворен систем значи одсуство на директен контакт со концентрираниот производ. 
- Лична заштитна опрема не е потребна при користење на работниот раствор

  • Одржливост

Висококонцентрирана формула ги намалува транспортни трошоци
Помал простор за складирање

Една кеса може да наполни до 333 умивалници со 30Л. работен раствор

bottom of page