top of page
Sirafan Speed
Спреј за брза дезинфекција без испирање, спремно за употреба

Sirafan Speed е средство за брза дезинфекција без испирање, спремно за употреба. Има широк спектар на дејство против бактерии, габи и вируси со плик.

Синергетското дејство на активните материи овозможува брза дезинфекција на сите површини кои доаѓаат во допир со продуктите коишто помалку се користат и останати површини, даски за сечење,стаклени површини, ножеви и месорезници. Плакнење не е потребно.

• Чисто

- Се суши без трагови и остава сјајни поврпини

Безбедно

- Широк спектар на биоцидно дејствување спречува вкрстена контаминација и ја зголемува безбедноста
 

Ефикасно 

- Брза употреба, без потреба од плакнење

Подрачје на примена

Маси за припрема на продуктите, ваги, опрема за топло/ладно чување на храна, кујнска опрема и прибор, парапети како на пр. рачки на вратите, прекинувачи, итн.

Пакување

6 x 750 мл.  Sirafan Speed шишиња со распрскувач 

bottom of page