top of page
KitchenPro Duo
 
 
МОЌНО, ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА
ЧИСТЕЊНА СИТЕ КУЈНСКИ ПОВРШИНИ И
ПОДОВИ

  • Апликација 

- Повеќенаменеско средство за чистење со голема моќ на мокрење кое овозможува одлични резултати на чистење 

- Ефикасно и брзо отстранува маснотии и улје од површините 

- Формула која не остава траги

 

  • Ефикасно

- Брзо отстранува нечистотии 
- Универзална примена: секојдневна употреба на порвршините и опермата, вклучувајќи шпорети и работни површини, ѕидови и подови 

  • Безбедност 

- Затворен систем значи одсуство на директен контакт со концентратот

- Без опасност, не е потребна употреба на лична заштитна опрема (ЛЗО)  
- Систем кодиран со бои обезбедува користење на соодветниот производ за одредената задача на чистење 

  • Одржливост

Високо концентрирана формула ја смалува колиќината на транспорт

Помали потреби за складирање 

Една кеса може да наполни до 667 Боци со прскалкаспремни                за употреба 

bottom of page