top of page
MAXX Brial2
СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛЕНИ И ДРУГИ ПОВРШИНИ, СО ГОЛЕМА МОЌ НА МОКРЕЊЕ

Висококонцентриран производ кој не е класифициран како опасен*, бара помала безбедносна обука, документација , услови за складирање и поврзани трошоци.

  • Начин на делување

- Смеса алкохол за чистење и активните состојки осигуруваат  одлични резултати за чистење на сјајни површини и подови.

- Одлична компактибилност со материјалите спречува оштетување на површините

- Формула која не остава трагови

 

  • Ефикасност

- Брзо отстранува нечистотии

- Ефикасен при ниски работни концентрации ( од 0.25% ) како би се смалиле трошоците за чистење

  • Безбедност

- Добра компактибилност со материјалите овозможува употреба на повеќето тврди површини отпорни на вода.  

- Производот не е класифициран како опасен спрема CLP    регулативата што значи дека при ракување не е потреба заштитна опрема.

- Систем кодиран според боите осигурува да се секогаш користи соодветниот производ за одредената задача за чистење

  • Технологија на чистење со голема моќ на мокрење  

 - Средство MAXX Brial2 има голема моќ на мокрење и погодно е за површини кои слабо впиваат вода или се порозни

  • Подрачје на примена

- Секодневно чистење канцеларии, јавни згради, болници, училишта и друго.

bottom of page