top of page
MAXX Indur2
СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ТВРДИ ПОДОВИ, СО ГОЛЕМА МОЌ НА МОКРЕЊЕ

Високо концентриран производ кој не е класифициран како опасен, има потреба од помала безбедносна обука, документација, услови за складирање и слични поврзани трошоци

  • Начин на делување

-Темелно ги чисти површините од секојдневните нечистотии и при редовна употреба го смалува нивното валкање

- Високо способност за абсорбција на нечистотии и слабо создавање на пена

- Содржи полимери растворливи во вода кој на подот оставаат заштитен филм кој спречува создавање на наслаги и ги одбива нечистотиите, а се обновува при секое чистење.  

 

  • Ефикасност

- Ефикасен при ниски работни концентрации од ( 0.25% ) како би се смалиле трошоците за чистење

- Го зголемува интервалот измеѓу редовните чистење и ги смалува трошоците за одржување

- Кога се користи за чистење со спреј постапка, остранува траги од обувки, обновува заштитен премаз и го враќа првобитниот сјај.

  • Безбедност

- Добра компактибилност со материјалите овозможува употреба на повеќето тврди површини отпорни на вода

- Производот не е класифициран како опасен спрема  CLP регулативата што значи не бара заштитна опрема

- Систем кодиран со боја осигурува да се секогаш користи правото средство за правата намена.  

  • Технологија на чистење со голема моќ на мокрење  

 - Средство MAXX Indur2 има голема моќ на мокрење и погодно е за површини кои слабо впиваат вода или се порозни

  • Подрачје на примена

- Секодневно чистење канцеларии, јавни згради, болници, училишта и друго.

bottom of page