top of page
Ecolab  Течни Детергенти за машинско перење на садови за јадење и готвење

Trump DES

Средство за машинско перење и дезинфекција на садови

  • Перформанс  - Силно средство за машинско перење на садови, ги отклонува и најтврдокорните нечистотии и  дамки од кафе и чај

  • Eфикасно - За постигнување на најдобри резултати во  дезинфекција во машинското перење на садови хигиената се користи и како средство за перење со едно поминување ја елиминираат потребата за повторно перење на садовите.

  • Погоден е за сите тврдини на водата

Trump XL

Течен детергент за машинско  миење на садови


• Висок ефект на миење
• Одлично отстранува закоравени нечистотии
• Не содржи фосфати, хлор 

Topmatic Crystal Special

СРЕДСТВО ЗА МАШИНСКО ПЕРЕЊЕ НА САДОВИ

  • Перформанс

– Високо ефикасен детергент дури за одстранување на загорени нечистотии за чисти и сјајни садови.

  • Eфикасно

– Одлични резултати на перење со едно поминување ја елиминираат потребата за повторно перење на садовите.

  • Безбедно

– Погоден е за перење на садови од стакло, ја спречува корозијата на стаклото. Формулата без NTA, EDTA, фосфати и хлор гарантира висок еколошкистандард.

Toprinse Uni

КОНЦЕНТРИРАНО СРЕДСТВО ЗА МАШИНСКО ПЛАКНЕЊЕ НА САДОВИ

  • Перформанс – Чисти и блискави садови. Спречува создавање на каменец во зоните на плакнење.

  • Ефикасно – Посебно развиен систем за разградување на пената го зголемува механичкото делување на садовите и ефикасноста на машината.

  • Безбедно – Оптималниот систем на тензиди овозможува брзо сушење на садовите.

Please reload

bottom of page