top of page
Oasis Pro 40 Premium
ЧИСТАЧ НА СТАКЛО
  • Перформанси: –Остава брилијантна блескавост на стакло, огледала и прозорци.

  • БЕЗБЕДНО – Oasis Pro 40 Premium концентратот се наоѓа во кеса која е затворена 
    во Ecolab дозатор за да се спречи погрешно користење и да се осигура безбедност.

  • ЕФИКАСНО– Лесното за користење средство за чистење на стакло ја зголемува продуктивноста на вработените

  • Подрачје на применa-  Стакла, прозорци и огледала

Пакување

2x2 л. кеса

bottom of page