top of page
Oasis Pro 33 Premium
СИЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТВРДИ ПОВРШИНИ 
  • Перформанси: Голема моќ на чистење на многу прометни области благодарејќи на големата ефикасност на активни супстанци. 

  • Безбедно – Oasis Pro 33 Premium кеса за средството сместена во Еколабовиот уред за дозирање оневозможува погрешна примена и обезбедува безбедно ракување. 

  •  Ефикасно – Рутинско, лесно за пратење и одржувањето го продолжува  животот на  значајната инвестиција во видот на купување на висококвалитетни подни подлоги.  

  • Подрачје на применa- Oasis Pro 33 Premium е средство со висока моќ на навлажнување за чистење на порозни, рапави подови како што се подови од  природни камења, неглазирани керамички подови и сигурносни плочки. Погоден и за истење на сите сјајни подови како
    што се мермер, доломит, гранит и травертин

Пакување

2x2 л. кеса

bottom of page