top of page
Oasis Pro 62 premium
ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ 
 
  • Перформанси:  – Повеќенаменско средство за чистење на сите водоперливи површини. 

  •    Безбедно – Oasis Pro 62 Premium кеса со средство сместена во Еколабов уред за дозирање оневозможувачки на погрешна припрема и обезбедува сигурно ракување. 

  •    Ефикасно – Благодарејќи на силната формулација трошокот на механичко работење е помал кај темелното чистење. 

  • Подрачје на применa-  Oasis Pro 62 Premium лесно
    ги отстранува нечистотиите како што се остатоци од козметички креми, телесни  маснотии, масностии, сапун и каменец од сите водоотпорни површини

Пакување

2x2 л. кеса

bottom of page