top of page
Oasis Pro 64 Premium
СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТОАЛЕТ 
 
  • Перформанси:  – Составот на производот овозможува ефикасно одстранување на органските
    наслаги и водениот каменец.

  • Безбедно – Oasis Pro 64 Premium кесата со средството е сместена во дозирните уреди на Ecolab со цел да се спречи погрешна примена и да се осигура безбедно ракување 

  • Ефикасно – Точната концентрација на работниот раствор од средството Oasis Pro 64 Premium обезбедува одлични резултати на чистење со ниски трошоци.

  • Подрачје на применa-  Oasis Pro 64 Premium е силно средство за чистење и идеално за отстранување воден каменец, органски наслаги и други нечистотии без долготрајно чистење во тоалети 

Пакување

2x2 л. кеса

bottom of page