top of page
Ecolab  Средства за рачно перење на прибор за готвење и јадење 

KitchenPro Manual

ДЕТЕРГЕНТ ЗА РАЧНО ПЕРЕЊЕ САДОВИ 
  • Ефикасност
- Универзална примена: секојдневно чистење лонци, тањири, порцелан, прибор за јадење ,
кујнски прибор, стакла и сите површини кои може да се перат. 
  • .Одржливост  
- Висококонцентрирана формула ги намалува транспортни трошоци
- Помал простор за складирање
  •  Безбедност
-Затворен систем значи одсуство на директен контакт со концентрираниот производ. 
- ЛЗО не е потребна при користење на работниот раствор

Assert Cet

ДЕТЕРГЕНТ ЗА РАЧНО ПЕРЕЊЕ НА САДОВИ

  • Перформанс

- Одлична способност за одмастување и лесно испирање ги прави вашите садови блескаво чисти.

  • Ефикасност

- Заштеда на вода благодарејќи на контролираното ниво на пена и лесното испирање

  • Безбедност

- •Добра компатибилност со материјалите овозможува унирверзална примена во кујните.

Please reload

bottom of page