top of page
Regain
СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ

Regainе средство за чистење и одмастување подови во кујни, базирано на ниско пенлива микстура од алкали, без фосфатни агенси и разредувачи. Regain продира низ мрснотијата и тешките нечистотии на подовите во кујните и деловите каде се процесира храна. Regain чисти органиски нечистотии како масло, маснотии и протеини. Содржи парфем.
Апликација: За дневно и периодини чистење и одмастување на сите алкални и водео резистентни подови во кујни, кантини и места каде се преработува храна. Regain е идеален за корисење на керамики и анти-слип епоксит и порозни плочки.
-Чисто    Длабински чистење на анти-слип плочки го подобрува изгледот на подот во кујната
-Безбедно    Формулација кодирана со боја, ја зголемува безбедноста на храната и корисникот.
-Ефикасно     Високо ниво на одмастување и разслојување на нечистотиите заштетува труд.
ЗАБЕЛЕШКИ/ИНФОРМАЦИИ
Тестирајте ја компактибилноста на материјалот на мала површина пред користење. Правилно дозирање заштедува трошоци.
За професионална употреба
Безбедносниот лист е достапен на барање на професионални корисници.
БЕЗБЕДНОСТНИ ИНФОРМАЦИИ
Поставите знакови за предупредување „Внимание-мокар под“ и оставите ги на место се додека површината не се исуши.За повеќе информации проверете го безбедносниот лист и декларацијата на производот
УСЛОВИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ
Препорачана температура за складирање е измеѓу 0 и 35°C во оригинално пакување.
ПАКУВАЊЕ
4x5L
bottom of page