top of page
Дезинфекција на раце

Skinman® Soft N            

Течен алхохолен дезинфициенс

Skinman® soft N ги соединува негата и дезинфекцијата на рацете во едно средство.Со благото делување на кожата, погоден е првенствено за чувствителни раце, затоа што спречува сушење на кожата.Посебно се препорачува за користење таму каде  што рацете треба често да се дезинфицираат. 

Карактеристики:

• Широк спектар на делување против бактерии (вкл. TBC и MRSA), габички,               HBV,HVC, HIV, Rota и Herpes вируси, H5N1 и H1N1 вируси

• Благ за кожата, pH неутрален, остава пријатно чувство и при често користење 

• Продолжено дејство 

• Најголема можност на сигурност и кај минимално време на располагање за      дезинфекција 

• Осигурана и оптимална заштита за повеќе часови 

Област на примена:

• Нежен дезинфициенс за раце за хигиенска и хируршка дезинфекција на раце во    болниците, лекарски ординации, здравствени установи и установи за нега

• За хигиенска дезинфекција во домови за стари лица, како и во служби за итна        медицинска помош

• За хигиенска дезинфекција на раце во секојдневниот живот 

Начин на употреба:

  • Хигиенска дезинфекција на раце:

    3мл неразреден раствор во тек на 30 секунди втријте на суви раце

  • Хируршка дезинфекција на раце:

    2 х 5мл неразреден раствор втријте на суви раце во тек на 1,5 мин.

  • При сомнение дека постои TBC:

    2 х 3мл неразреден раствор втријте во тек на 30 секунди на суви раце

  • Превентива кај вирусот Hepatitis B:

    Доволно е да се навлажат рацете и да се остави да делува 1 мин.

  • Превентива кај AIDS:

    Доволно е да се навлажат рацете и да се остави да делува 30 сек.

•  При контаминација со Rota вирусот:

    Рацете да се навлажат и да се остават да делува 1 мин. 

•  При контаминација со вирусот Herpes simplex тип 1 и тип 2:

    Доволно е рацете да се навлажнат и да се остави да делува 30 сек. 

РЕЗУЛТАТИ И ИСПИТУВАЊА ( достапни на Ваше барање)

  Тестиран и сертифициран според DGHM (Германско друштво за хигиена и микробиологија) 

    • Хигиенска дезинфекција на раце според ЕN  1 500                       30 сек. 

    • Хируршка дезинфекција на раце според  ЕN 12 791                  2x90 сек 

    • Туберкулоцидност според методите на DGHM 1 991                 2x30 сек. 

    • Ефикасен против вируси со обвивка  

(според RKI - Институт Роберт Кох)                                                        30 сек. 

    • Ефикасен против рота вируси                                                          60 сек. 

    • Ефикасен против МРСА                                                                    30 сек. 

СОСТАВ:

  100 гр. раствор содржи: 2 - пропанол - 70 гр.;бензалкониум хлорид- 0,15гр.

Пакување:

  Шише 100 мл. џебно пакување                       50 x 100 мл

  Шише 500 мл.                                                    24 x 500 мл 

  Канистер 5 Л                                                       1 x 5 Л

Производот е регистриран според Закон за хемикалии на РМ Група Биоциди – 

Број на решение од Министерство за здравство бр.15-12429/2 од 17.12.2007

Skinman® complete 

Вируциден дезинфициенс за раце

Нежен за кожата Skinman® complete, течно средство за дезинфекција на раце,нуди потполна вируцидна заштита,без загрозување на здравјето на кожата.Средството е доволно благо и за секојдневна примена кога постои потреба за повисок степен на сигурност. 

Карактеристики

  • Делува на широк спектар на бактерии (вкл. TBC) и габички. Вируцидно делува против HIV, HCV, HBV, Adenovirus, parvovirus i poliovirus (што вклучува ефикасност против norovirusi, вирусот на птичјиот грип и rotavirus 

  • Докажана подносливост за кожата, соодветно и за секојдневна рутинска дезинфекција на раце

  • Кратко контактно време за хигиенска и хируршка дезинфекција на раце

Употреба

  • За хигиенска и хируршка дезинфекција на раце 

Начин на употреба

  • Неразреден раствор нанесете на суви раце. Втријте го темелно растворот во кожата во текот на целото пропишано контактно време, внимавајќи да се опфатени сите подрачја.

Пакување:

  Шише 100мл  џебно пакување          50  X  100мл

  Шише 500мл                                        24  X  500мл

Тестирања

  • Skinman® complete е целосно микробиолошки и вирусолошки испитан.

 

Резултати од микробиолошки и вирусолошки испитувања

 

Индикација Контактно време 

- Хигиенска дезинфекција на раце според DGHM ЕN 1500    20 секунди 

- Хируршка дезинфекција на раце според DGHM и ЕN 1279190 секунди 

- Ефикасност против вируси со обвивка според RKI              15 секунди 

- Вируцидност според RKI и ЕN 14476          2 секунди 

- Туберкулоцидност (ЕN 14348)            20 секунди 

- Ефикасност против ротавирус           15 секунди 

- Ефикасност против аденовирус         30 секунди 

- Ефикасност против парво вирус        30 секунди 

bottom of page