top of page
ECOLAB MAKEDONIJA

ECOLAB MAKEDONIJA

ECOLAB

Хигиена на раце и Кожа

НАМАЛУВАЊЕ НА НИВОТО НА ИНФЕКЦИИ ПРЕКУ СООДВЕТНА ХИГИЕНА НА РАЦЕ И КОЖА

 

ECOLAB нуди целосен опсег на дезинфициенси за раце и средства за нега на раце кои ги задоволуваат Вашите високи стандарди. Можете да им верувате на ECOLAB во обезбедување на Вашата болница со соодветни средства за хигиена на раце, и соработка со Вас за развој на програма фокусирана на намалување на Вашиот ризик од вкрстена контаминација.

 

Нашите системи помагаат за:

  • Зголемување на усогласеноста на хигиената на раце со програмата на хигиена на раце

  • Заштита на раце со дезинфициенси и сапуни кои се високо ефикасни а сепак нежни за чувствителна кожа

  • Минимизирање на инфекции на пациенти и персонал со употреба на средства прилагодени на области како операциони сали со висок ризик, одделенија со среден ризик, области за преглед.

Болничко стекнатите инфекции (БСИ) придонесуваат за продолжени болнички престои, зголемено ниво на морбидност и морталитет и може да влијаат врз имиџот на болницата. Експертите се сложуваат дека најефикасна мерка за превенција на БСИ во болниците е соодветна Хигиена на раце и кожа. За жал, усогласеноста на хигиената на раце е тешко да се примени.

ВАШИ ГРИЖИ: 

  • Една инфекција може да ја чини Вашата болница колку што и годишна набавка на средства за хигиена на раце.

  • Несоодветни средства и процедури не се секогаш ефикасни против бактериите и патогените со кои доаѓа во контакт Вашиот персонал.

  • Испуканата, сува кожа може да ги спречи лекарите и медицинските сестри од потребното често миење и дезинфекција на раце.

bottom of page