top of page
Дезинфекција на кожа

Skinsept® pur/color                  

ОСНОВА НА ДЕЗИНФЕКЦИЈАТА 

 

Кај секој хируршки зафат поради сечење на кожата дезинфекцијата е клучна, бидејќи се пробива заштитната обвивка и микроорганизмите, како бактерии и габички можат лесно да влезат во телото. Решение за тоа е специјалниот прoизвод за предоперативна дезинфекција на кожа. Погоден за инекции,пункции, собирање на крвни примероци,вакцинации, како и при менување на завои.

Карактеристики:

• Широк спектар на делување на кожа против бактерии, вкл.ТБЦ, габички,вируси– хепатит Б, како и вирусот на HIV, Rоtа и Herpes вирусот

• База на активни материи : спој на различни алкохоли:

  •одлична и постојана ефикасност

  •не остава траги на кожата

  •ја одмастува кожата

  •брзо се суши

  •не содржи јод 

• Висок степен на сигурност и кај долги операции

• Мошне погоден за одржување на централен венски катетер

• Добра подносливост на кожата,непречено заздравување на рани и висок степен на задоволство кај пациентите

• „Техниика 2 во 1“ штеди време: дезинфицира и одстранува маснотии во една постапка

• Брза припрема на местото на рез,брза употреба на стери-стрип траки,брза можност за инцизија

• Погоден за пациенти со алергија на јод

• Одлично означување на подрачјето на операција

• Лесно се одстранува од облеката и подовите

• Europatent –препаратот во оригинално пакување на содржи спор

Тестирања: 

• Skinsept®pur/ Skinsept®color се темелно испитани и одобрени од ДГХМ.

• Според Германскиот закон за лекови: одобрен,со закон заштитен медицински производ

Состав:

100гр. Skinsept®pur/ Skinsept®color содржи активни фармацевтски материи: етанол 46гр (96% денатуриран етил-метил-кетоном), изопропил алхохол 27гр, бензил алхохол 1гр. Останати состојки: раствор на водороден пероксид 30%, прочистена вода. Skinsept®color содржи и : боило Ponceau 4R (E 124) i Sunset Yellow (E 110).

Големина на пакувања:

Skinsept®pur 24*500 мл

Skinsept®pur 24*500 мл 

Производот е регистриран според Закон за хемикалии на РМ

Група Биоциди – Број на решение од Министерство за здравство бр.15-12431/2 од 17.12.2007 

bottom of page