top of page
Цврсти детергентни за машинско перење
Ecolab  Средства за машинско перење на садови и прибор за јадење и готвење

Многу истражувања покажуваат дека хигиената на садовите и приборот за јадењето е една од најважните причини за комплетно задоволство и уживање на вашите гости. Вашите клиенти неможат да добијат комплетна сатисфакција на комплетноста од вашата услуга без да имате беспрекорно чисти и суви садови и прибор за јадење.

Во зависност од вашите потреби како и од можностите на вашите машини за перење ние можеме да ви понудиме различни решенија за машинско перење на садови и прибор за јадење и готвење како Цврсти детергенти или Течни детергенти за машинско перење. 

bottom of page