top of page
Ecolab  Средства за хигиена и дезинфекција на тоалети и санитарии

MAXX Into WC2

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА WC ШКОЛКИ

 • Перформанс

- Лесно го отклонува водениот и уринскиот каменец
- Има освежувачко дејство и спречува ширење 
на непријатни мириси

 • Ефикасност

- Се пакува во ергономски обликувано шише со заоблен врат за спроведување на тешко
достапните места без никаков напор

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите што значи дека при
употребата не е потребна лична заштитна опрема ( ЛЗО )

Oasis Pro 64 Premium

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ТОАЛЕТ 
 
 • Перформанси:  – Составот на производот овозможува ефикасно одстранување на органските наслаги и водениот каменец.

 • Безбедно – Oasis Pro 64 Premium кесата со средството е сместена во дозирните уреди на Ecolab со цел да се спречи погрешна примена и да се осигура безбедно ракување 

 • Ефикасно – Точната концентрација на работниот раствор од средството Oasis Pro 64 Premium обезбедува одлични резултати на чистење со ниски трошоци.

Please reload

MAXX Into ALK2

АЛКАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ

 • Перформанс

- Лесно ги отклонува остатоците од сапун,телесната маснотија и нечистотија

- Остава лесен,пријатен и свеж мирис

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,2%)  како би се намалиле трошоците во чистењето

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите што значи дека при употреба не е потребно користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО )

MAXX Into Citurs2

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО И ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ СО МИРИС НА ЛИМОН

 • Перформанс

- Посебно погодено за тоалети со голем број на корисници 

- По употреба остава свеж мирис на Лимон 

 • Ефикасност

- Истовремено отклонува каменеец и други нечистотии специфицни за санитарско подрагје 

- Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

MAXX Into C2

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ЧИСТЕЊЕ НА САНТАРИИ

 • Перформанс 

- Основано на иновативна и моќна комбинација на киселини и тензиди 

- Ефикасно отстранува каменец, каменец од урина, остатоци од сапун, телесни маснотии и нечистотии 

 • Ефикасност

-Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците за чистење 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

Please reload

bottom of page