top of page
Хигиена на Подни површини во кујна
Ecolab  Средства за хигиена на подни површини во кујна

KitchenPro Wash’n Walk

Средство за чистење на подови без плакнење

Ги разградува масните наслаги од лизгавите кујнски подови, и на тој начин се намалува лизгањето и паѓањето.Непрекинато дејство, ензимите делуваат за време и после чистењето

Намена
Ги разградува маснотиите, специјалните ензими ги разградуваат сите видиви на масти и маснотии
Непрекинато дејство, ензимите делуваат за време и после чистењето

Ефикасност
Без плакнење,оставете го растворот од средството на површината да ја направи својата магија
Зголемена работна ефикасност благодарение на чистењето во еден чекор

Regainе

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ
Regainе средство за чистење и одмастување подови во кујни, базирано на ниско пенлива микстура од алкали, без фосфатни агенси и разредувачи. Regain продира низ мрснотијата и тешките нечистотии на подовите во кујните и деловите каде се процесира храна. Regain чисти органиски нечистотии како масло, маснотии и протеини. Содржи парфем.
Апликација: За дневно и периодини чистење и одмастување на сите алкални и водео резистентни подови во кујни, кантини и места каде се преработува храна. Regain е идеален за корисење на керамики и анти-слип епоксит и порозни плочки.
-Чисто   –   Длабински чистење на анти-слип плочки го подобрува изгледот на подот во кујната
-Безбедно  –  Формулација кодирана со боја, ја зголемува безбедноста на храната и корисникот.
-Ефикасно  –  Високо ниво на одмастување и разслојување на нечистотиите заштетува труд.

KitchenPro Des

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

Апликација
Средство за дезинфекција испитано спрема EN стандардите со високо ниво на микробиолошка заштита
Уништува бактерии и габи, ефикасно против норо вируси
Ефикасност
Истовремено чисти и дезинфеицира
За секојдневно чистење и дезинфекција на сите водо отпорни површини и прибор кои доаѓаат во контакт со храна во простории во кои се ракува со намирници.
Опремата за дозирање на Ecolab овозмужува висока ефикасност

Please reload

bottom of page