top of page
MAXX 2 Програма

MAXX Brial2

 
СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛЕНИ И ДРУГИ ПОВРШИНИ, СО ГОЛЕМА МОЌ НА МОКРЕЊЕ
 • Перформанс

- Одлична компактибилност со материјалите спречува оштетување на површините

- Формула која не остава трагови

 • Ефикасност

- Брзо отстранува нечистотии

- Ефикасен при ниски работни концентрации ( од 0.25% ) како би се смалиле трошоците за чистење

 • Безбедност

- Добра компактибилност со материјалите овозможува употреба на повеќето тврди површини отпорни на вода.  

- Производот не е класифициран како опасен спрема CLP    регулативата што значи дека при ракување не е потреба заштитна опрема.

MAXX Magic2

 

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ГОЛЕМА МОЌ НА КВАСЕЊЕ

 • Перформанс

-Производ со високи перформанси за употреба на различни подрачја, вклучувајки и индустрија

-Одличната компатабилност со материјалите и спречува оштетување на површините

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,25%) како би се намалиле трошоците во чистењето

- Го зголемува интервалот на редовното чистење и нуди одлични резултати во чистењето, посебно на порозните површини, како што се неглазирани плочки, во делови со висока фрекфенција на луѓе

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите, што значи дека не е потребно LZO при употребата

MAXX Indur2

 

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ТВРДИ ПОДОВИ, СО ГОЛЕМА МОЌ НА МОКРЕЊЕ

 • Перформанс

-Темелно ги чисти површините од секојдневните нечистотии и при редовна употреба го смалува нивното валкање

 • Ефикасност

- Ефикасен при ниски работни концентрации од ( 0.25% ) како би се смалиле трошоците за чистење

 • Безбедност

-- Производот не е класифициран како опасен спрема  CLP регулативата што значи не бара заштитна опрема

MAXX Into C2

 

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ЧИСТЕЊЕ НА САНТАРИИ

 • Перформанс 

- Основано на иновативна и моќна комбинација на киселини и тензиди 

- Ефикасно отстранува каменец, каменец од урина, остатоци од сапун, телесни маснотии и нечистотии 

 • Ефикасност

-Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците за чистење 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

MAXX Into Citurs2

 

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО И ПЕРИОДИЧНО ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ СО МИРИС НА ЛИМОН

 • Перформанс

- Посебно погодено за тоалети со голем број на корисници 

- По употреба остава свеж мирис на Лимон 

 • Ефикасност

- Истовремено отклонува каменеец и други нечистотии специфицни за санитарско подрагје 

- Ефикасен при ниски работни концентрации од 0.5 % со што би се смалиле трошоците 

 • Безбедност 

- Прозиводот не е класификуван како опасен спрема CLP регулативите што значи не е потребно користење на лична заштитна опрема

MAXX Into Alk2

АЛКАЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА САНИТАРИИ

 • Перформанс

- Лесно ги отклонува остатоците од сапун,телесната маснотија и нечистотија

- Остава лесен,пријатен и свеж мирис

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,2%)  како би се намалиле трошоците во чистењето

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите што значи дека при употреба не е потребно користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО )

MAXX Into WC2

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА WC ШКОЛКИ

 • Перформанс

- Лесно го отклонува водениот и уринскиот каменец
- Има освежувачко дејство и спречува ширење 
на непријатни мириси

 • Ефикасност

- Се пакува во ергономски обликувано шише со заоблен врат за спроведување на тешко
достапните места без никаков напор

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите што значи дека при
употребата не е потребна лична заштитна опрема ( ЛЗО )

MAXX Windus C2

 

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО И ДРУГИ ПОВРШИНИ 

 • Перформанс

- Лесно отклонува маснотии оставајќи ги површините блескави и без трагови

 • Ефикасност

- Чистота без повторно пребришување 

 • Безбедност

Производот не е класифициран како опасен спрема CLP    регулативата што значи дека при ракување не е потреба заштитна опрема.

Please reload

bottom of page