top of page

KitchenPro Wash’n Walk

Средство за чистење на подови без плакнење

 

Ги разградува масните наслаги од лизгавите кујнски подови, и на тој начин се намалува лизгањето и паѓањето.Непрекинато дејство, ензимите делуваат за време и после чистењето

 

  • Перформанс

-Ги разградува маснотиите, специјалните ензими ги разградуваат сите видиви на масти и маснотии
-Непрекинато дејство, ензимите делуваат за време и после чистењето

  • Ефикасност  

-Без плакнење,оставете го растворот од средството на површината да ја направи својата магија
-Зголемена работна ефикасност благодарение на чистењето во еден чекор

  • Безбедност 

- Подобрена отпорност на лизгање, докажано ги прави подовите помалку 
лизгави

Regain

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ ПОДОВИ


Regain средство за чистење и одмастување подови во кујни, базирано на ниско пенлива микстура од алкали, без фосфатни агенси и разредувачи. 

 

  • Перформанс  

–   Длабински чистење на анти-слип плочки го подобрува изгледот на подот во кујната

 

  • Ефикасно  

–  Високо ниво на одмастување и разслојување на нечистотиите заштетува труд.

  • Безбедно

 –  Формулација кодирана со боја, ја зголемува безбедноста на храната и корисникот

KitchenPro Des

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА

  • Перформанс

- Средство за дезинфекција испитано спрема EN стандардите со високо ниво на микробиолошка заштита
- Уништува бактерии и габи, ефикасно против норо вируси

 

  • Ефикасност

- Истовремено чисти и дезинфеицира
- За секојдневно чистење и дезинфекција на сите водо отпорни површини и прибор кои доаѓаат во контакт со храна во простории во кои се ракува со намирници.

 

  • Безбедност

- Затворен систам значи одстуство на директен контакт со концентратот 

- Не е потребно користење на лична заштитна опрема ( ЛЗО ) при употреба


 

Please reload

bottom of page