top of page

Incidies® N  

Марамици за дезинфекција 

Карактеристики:

  • Растворот дејствува против бактерии, габички, HBV,HBC,HIV i Rota virusi 

  • Без алдехиди

  • Брзо го смалува бројот на микроорганизмите

  • Спремни за употреба

  • Пријатен мирис, практично пакување

  • Синергизмот на различните активни компоненти обезбедува максимален ефект

  • Тестирано на компатибилност со различни материјали

Употреба

  • За дезинфекција на раце и кожа

  • За чистење и дезинфекција на мали површни

  • За брзa дезинфекција на медицински прибор и инструменти, стоматолошки столици итн.

Начин на употреба

  • Земете Incides N марамица и пребришете ја површината која сакате да ја дезинфицирате. 

  • Не треба плакнење. 

  • После употребата затворете ја кутјата.

Пакувања:

  Incides N, комплет     IDT  817295      60x90 Марамици

  Incides N, рефус        IDT  817294         5x90 марамици

 

Тестирања: Производот е целосно микробиолошки и вирусолошки испитан

Резултати од тестирања:   

  • Превентивна дезинфекција на површини во пракса (по DGHM)     5 мин 

  • Минимално контактно време за дезинфекција ( поDGHM)               1 мин 

  • Ефикасност против HBV,HCV,HIV                                                              2.5 мин 

  • Ефикасност против TBC                                                                                5 мин 

  • Ефикасност против:   

  - Vaccinia virusi                                                                                                      5 мин 

  - Adeno virusi                                                                                                         5 мин 

  - SV40                                                                                                                    10 мин 

  • Ефикасност против Rota вируси                                                                 1 мин 

bottom of page