top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

121

121

Специјални кеси, торби и ролни

 

Специјални проѕирни кеси со леплив затварач

Транспортни и складишни вреќи

TYVEK® кеси и ролни

Топлинско затварачки хартиени кеси

Специјални пластични цевки

 

Специјални проѕирни кеси со лепливо затварање 

• Брзо и безбедно затварање на пакувањето без потреба од заварувач..

• Капакот за затварање е однапред свиткан за да се овозможи силно затварање. 

• Исти квалитативни предности како и со традиционалните проѕирни пакувања.

• Индикатори за парна и ЕО стерилизација.

• Спакувани во практични кутиени диспензери кои содржат 200 парчиња. 

 

Транспортни и складишни вреќи за користење после стерилизација

• И двете страни од вреќата се направени од издржлива, транспарентна фолија. 

• Топлинско затварање користејќи импулсен или ротационен заварувач.  

• Затварачите лесно се отвараат.

• Пролонгирано траење на складирањето на стерилизираните предмети.

• Погодни за стерилизација со ирадијација.

 

TYVEK® кеси и ролни за ниско температурна стерилизација

• Tyvek® дозволува брзо поминување на стерилизирачкиот гас и придружната пареа.

• Tyvek® абсорбира значително помалку стерилизирачки агенс за разлика од обичните медицински хартии.

• MultiLine затварачите се екстремно силни и издржливи.

• Топлинско затворените горни агли од кесите спречуваат собирање прашина на отворот од затварачот .

• Одлепувачките затварачи овозможуаат асептичка презентација на спакуваните продукти.

• Екстра силни материјали за супериорна на истегнување и отпорност на пукнатини.

• Одлична бактериска бариера.

• Овозможува ефективно и брзо пакување.

• Практични диспензер пакувања.

 

Топлинско затварачки хартиени вреќи за парна стерилизација

• Произведени од специјална класа на медицинска хартија со контролирани бариерни својства.  

• Лакер лентата на крајниот дел се затвара топлински за да се овозможи полесно затварање.   

• Индикатор за пареа.

• Двојно свитканиот долен затварач и плавите лепливи линии го оптимизираат безбедното користење .

 

Специјални пластични цевки за сува стерилизација до 180°C

• Конструирани од транспарентна, термо резистента полиамидна фолија. 

• Можат да бидат затворени со трака или со импулсен топлински заварувач .

 

Tyvek® е DuPont регистрирани заштитен знак

Продукти

SS – Самолепливи Кеси

CB – Кеси за заштита од прашина

TS – Рамни Кеси

TSS – Тајвек Самолепливи Кеси

TR – Рамни Ролни

PB – Хартиени вреќи со фалта

HR – Ролни за топол воздух

bottom of page