top of page
Хигиена на подни површини
Ecolab  Средства за хигиена на подни површини

MAXX Indur2

 

СРЕДСТВО ЗА СЕКОЈДНЕВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ТВРДИ ПОДОВИ, СО ГОЛЕМА МОЌ НА МОКРЕЊЕ

 • Перформанс

-Темелно ги чисти површините од секојдневните нечистотии и при редовна употреба го смалува нивното валкање

 • Ефикасност

- Ефикасен при ниски работни концентрации од ( 0.25% ) како би се смалиле трошоците за чистење

 • Безбедност

-- Производот не е класифициран како опасен спрема  CLP регулативата што значи не бара заштитна опрема

MAXX Magic2

 

ПОВЕЌЕНАМЕНСКО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ГОЛЕМА МОЌ НА КВАСЕЊЕ

 • Перформанс

-Производ со високи перформанси за употреба на различни подрачја, вклучувајки и индустрија

-Одличната компатабилност со материјалите и спречува оштетување на површините

 • Ефикасност

- Ефикасен со ниска работна концентрација (od 0,25%) како би се намалиле трошоците во чистењето

- Го зголемува интервалот на редовното чистење и нуди одлични резултати во чистењето, посебно на порозните површини, како што се неглазирани плочки, во делови со висока фрекфенција на луѓе

 • Безбедност

- Производот не е класифициран како опасен според CLP регулативите, што значи дека не е потребно LZO при употребата

Oasis Pro 30 Premium

СРЕДСТВО ЗА ПОДОВИ
 • Перформанси 

- Oasis Pro 30 Premium ефикасно одмастува и чисти подови, плочки и други подови.

 • Ефикасно

– Ниско пенливате технилогија ја зголемува ефикасноста на машините за чистење .

 • Безбедност 

 -Oasis Pro 30 Premium помага да се намали ризикот на вработените со превенција на насобирање на масни наслаги на подовите кои се најчеста причина за излизгувања кои предизвукуваат повреди

 • Подрачје на применa

- За сите водоотпорни подови  посебно за сјани и премачкани подови  при секојдневно чистење во единици со низок ризик и други единици при неделно чистење

Oasis Pro 33 Premium

СИЛНО СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТВРДИ ПОВРШИНИ 
 • Перформанси

-Голема моќ на чистење на многу прометни области благодарејќи на големата ефикасност на активни супстанци. 

 • Ефикасно

– Рутинско, лесно за пратење и одржувањето го продолжува  животот на  значајната инвестиција во видот на купување на висококвалитетни подни подлоги.  

 • Безбедно

– Oasis Pro 33 Premium кеса за средството сместена во Еколабовиот уред за дозирање оневозможува погрешна примена и обезбедува безбедно ракување. 

 • Подрачје на применa

- Oasis Pro 33 Premium е средство со висока моќ на навлажнување за чистење на порозни, рапави подови како што се подови од  природни камења, неглазирани керамички подови и сигурносни плочки. Погоден и за истење на сите сјајни подови како
што се мермер, доломит, гранит и травертин

Please reload

bottom of page