top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

Automation Siemens_healthcare

Automation Siemens_healthcare

shutterstock_29072446

shutterstock_29072446

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

Sekusept® Cleaner

  

  Детергент за рачно миење на медицински инструменти   

 1. За една РКИ конформе,не фиксира 

 

Информации за производот:

 1. Добра моќ на чистење

 2. Добра компатибилност со материјали и дезинфициенси 

 3. Погоден за третман на инструменти во ултразвучни бањи

 4. Обезбедува оптимална заштита на медицинските инструменти и прибор

 

Концентрација на работен раствор и време на дејство:                                                  

 1. 1,0 % - при нормално загадување / 15-20 мин.

 2. 2,0% - при големо загадување     /    10 -15 мин.

 

Состав:

 1. Нејонски тензиди,Растворувачи,Комплек,помошни алкални супстанции,Парфем,Боја.

 

Начин на употреба:

 1. Припремете соодветен сад

 2. Припремете 1% раствор на  Sekusept Cleaner ( на еден литар вода додадете 10мл. Cleaner). 

 3. Користете вода од водовод

 4. Инструментите или приборот веднаш по употреба потопете ги во припремениот раствор,водејќи сметка да бидат потполно потопени.

 5. Време на делување е 10-15мин.,зависно од загадувањето на инструментите

 6. После 10-15мин.инструментите извадете ги од растворот,добро исплакнете ги со вода,исушете ги и припремете ги на соодветен начин за понатамошна употреба.

 7. За време на работа задолжително користете ракавици

 8. Концентрацијата  на работниот раствор зависи од загаденоста на инструментите и нивниот понатамошен третман.Ако инструметите се изложуваат на висок степен на дезинфекција по чистењето употребете 2% работен р-ор од Cleaner-от .

 

Карактеристики:

 1. Производот е вклучен и тестиран по ЕГ Директвата 1999/45/ЕЦ,гутлих за производ концентрат.

 2. Во медицински производи (МПГ)ЦЕ- 93/42/ЕГ.

 3. Знаци за опасност

Xi –штетно

Знаци за предупредување

R41 –Опасност од тешки повреди на очи

Знаци за известување: ( S):

S2-да се чува на места недостапни за деца; S26 –во случај да дојде во допир со  очите темелно да се исплакнат темелно со вода и да се побара совет од лекар; S39- Да се носат заштитни средства за очи/лице;

Производот е само за професионална употреба.

 

Хемиско-физички карактеристики 

 1. Густина (20°C)  1,04g/cm3

 2. пХ- вредност концентрат (20°C)  ца.12

 3. пХ- вредност 1-2% Раствор (20°C)  ца9-10

        пХ-Вредноста -  во  е измерена со пХ мерач во момпенацација со температура.

Пример за припрема на 10Л:

1% -тен растор = 100мл.Sekusept Cleaner + 9,9 литри вода.

Вид на пакување: 4 х 2Л         Кат.ознака: SC4

bottom of page