top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

Automation Siemens_healthcare

Automation Siemens_healthcare

shutterstock_29072446

shutterstock_29072446

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

Sekusept® aktiv 

Sekusept® aktiv e најдоброто комплексно 

решение за ефикасно чистење и дезинфекција 

на инструменти и анестезиолошка опрема. 

Средство на избор за чистење и дезинфекција 

на ендоскопи (вкл.флексибилни). Производот  поседува и спороцидни својства. 

Новосоздадената формулација не содржи алдехиди 

и е комбинација на одлична компатибилност со 

материјалите и долготрајно задржување на квалитетот на инструментите.

 

Карактеристики:

  • Ефикасна дезинфекција. 

  • Делува на бактерии (вкл.TBC), габички, вируси вируси: HBV,HBC и HIV, Adeno,Polio, Rota, спори.

  • Кратко време на дејство благодарејќи на високата ефикасна формулација 

  • Особено ефикасно чистење и на силно нечисти инструменти 

  • Поголемo ниво на чистота

  • Беспрекорна оптика на инструментите

  • Погоден за предперење/дезинфекција пред механичко чистење кога се користат алдехиди

  • Безалдехидeн концепт кој осигурува најсилен раствор со урамнотежен pH 

 

Област на примена:

  • Sekusept®Aktiv е погоден за рачно чистење и дезинфекција на инструменти од метал, гума,стакло, пластмаса и лабораториска стакларија.

  • Погоден е за забни протези, како за употреба во Ултразвучни кадички од нерѓосувачки челик

  • Дезинфекција на ригидни и флексибилни ендоскопи 

  • Особено погоден за комбинирано рачно-машинско (полуавтоматизирано) чистење на ендоскопи 

 

Начин на употреба:

Рачно чистење : Производот се раствора во вода (до20°C). Прво,наполнете го садот со вода и после додадете го гранулатот. Се промешува растворот и се чека околу 15 мин. (Пероцетната к-на се образува in situ). Веднаш по употреба, инструментите или анестезиолошката опрема се потопуваат во растворот на Sekusept®Aktiv. Проверете дали инструментите се целосно потопени,не смее да има празнини и меурчиња. По препорачаното време на експозиција во соодветната концентрација инструментите се вадат и се плакнат обилно со проточна вода или идеално со стерилна, дестилирана или деминерализирана вода. Потоа следи механичко чистење(во најголем број случаи, тоа не е потребно),сушење,сортирање и стерилизација (за репираторна опрема завршна дезинфекција). Растворот се менува секојдневно. За проверка на ефикасноста,на пр.во случај на силно загаден раствор употребете контролните траки.

  Начин на припрема на работен раствор: Ве молиме употребете го мерниот сад ,кој ќе го најдете во оригиналното пакување.( 30мл=20гр; 15мл=10гр).Работниот раствор се припрема и тоа: 2% -тен раствор: 20гр.гранулат во 1Л вода ; 1%-тен раствор: 20гр. од гранулатот во 2Л вода.

 Ултразвучно купатило: Sekusept®Aktiv е погоден за сите ултразвучни кади од нерѓосувачки челик. Кај ултразвучното чистење нужно е да се придржувате на упатството на производителот. За ефикасна дезинфекција според Германското друштво за хигиена и микробиологија (ДГХМ) потребно е да се почитува наведеното време на потопување (на пр.15 мин). Sekusept®Aktiv е посебно погоден за предперење/дезинфекција на флексибилните ендоскопи пред хемотермичка дезинфекција.

 

Состав:

Антибактериски активни материи,нејонски детергенти, комплексатор, инхибитори на корозија, мириси.

Активната материја на пероцетна киселина се создава во тек на припремање на растворот за употреба. (2%-тен раствор содржи >1000 мг/Л пероцетна киселина).

 

Peroxybalance – активна материја "Oxy" сила

  PerOxyBalance поставува нови стандарди во степенот на дезинфекција,сила на чистење и подносливост на материјали.

Овој безалдехидeн концепт осигурува најсилен раствор со урамнотежен пХ.

 

Пакување:

  1,5кг.=75Л 2% работен р-ор

  4 x 1,5кг = 600Л 1% работен раствор

Sekusept® Pulver Classic 

Интензивно чистење. 

Силна дезинфекција.

 

 

Карактеристики:

 • Широк спектар на ефикасност на : бактерии, габички, вируси со и без обвивка (вируцидно дејство). 

 • Сигурна дезинфекција на инструменти, анестезиолошка опрема и површини. 

 • Применлив на широк спектар на материјали (поликарбонат, плексиглас/ПММА/ полисулфон) и на сите инструменти од хромиран челик.

 • Погодно за дезинфекција на водоотпорни површини. 

 • Не е погоден за флесибилни ендоскопи, алуминиумски инструменти или за поникловани површини.

 

Област на примена:

 • За чистење и дезинфекција на медицински инструменти од метал, пластика, еластомери, стакло итн. 

 • Исто така е погоден за дезинфекција на површини. 

 • Особено примерен за дезинфекција на инкубатори и кадички на медицински бањи.

 • Можна е употреба за дезинфекција на забна протетика. 

 •  

Начин на употреба:

 • Во тек на припрема неколку пати промешајте го растворот, кој е спремен за употреба после 15 минути. 

 • Веднаш по употребата потопете ги инструментите во раствор на    Sekusept® Pulver CLASSIC. 

 • Целосно потопете ги инструментите. 

 • По препорачаното време за потопување инструментите извадете ги од растворот, исплакнете ги со питка вода, или уште подобро со деминерализирана или дестилирана вода.

 • Растворот мора да го менувате секој работен ден

 •  

Време на дејство при: 

  • Рачна дезинфекција на инструменти -    1 час

  • Дезинфекција на инструменти во УЗБ - 15 минути

  • HBV, HIV, Vakcinia, Adeno, SV40 -      5 минути 

  • Polio -      2 часа

  • Rota -      1 час 

  • Дезинфекција на кади за миење -    2 минути

 

Тестирање:

Производот е целосно испитан според препораките на DGHM, сертифицирано и           наведено во списокот на дезинфициенси на VAH-a.

 

Состав:

Содржина на активни материи во 2% раствор: >600 мг/Л (ppm) на пероцетна к-на. 

Активната материја на пероцетната к-на се создава со припрема на работниот раствор. 

 

Пакување:

Sekusept®Pulver Classic 4 x 2 кг. со мерна лажичка.

bottom of page