top of page
Hosp-op-room

Hosp-op-room

Automation Siemens_healthcare

Automation Siemens_healthcare

shutterstock_29072446

shutterstock_29072446

SURGERY-HEALTHCARE-BC

SURGERY-HEALTHCARE-BC

Sekusept® Plus 

  

Sekusept® Plus e иновативно средство 

за чистење и дезинфекција на инструменти 

 

 

Карактеристики:

  •Ефикасност на широк спектар на микроорганизми. Ефикасен на хепатитис B и HIV 

  •Брзо делување 

  •Содржи Глукопротамин® патентирана активна материја 

  •Исклучителна моќ на чистење - дури и за изразено контаминирани инструменти

  • Биолошка разградливост. Економичност. Смалување на потребите за простор за складирање

  • Компатибилност со сите вообичаени метали или смеси од метали – дури и при 

   долго време на изложување

  • Сигурна подносливост на материјалот за ендоскопи и хируршки средства.

  • Растворот е стабилен до 50ºC (120ºF)

  • Можност за примена и во ултразвучни кади 

 

Област на примена:

  • За дезинфекција и чистење на инструменти. 

  Особено е погоден за термолабилни уреди кои не е можно да се стерилизираат во       автоклав,на пр. флексибилни ендоскопи и опрема за анестезија 

 

Начин на употреба:

  • Потопете ги инструментите во раствор од Sekusept® Plus веднаш по употреба. Проверете дали сите инструметни се целосно потопени и дали растворот е во контакт со сите површини и канали.Извадете ги инструментите по препорачаното време на делување (види ја табелата), и исплакнете ги со питка вода ( идеално би било со стерилна, дестилирана или деминерализирана вода). 

  • Неупотребен раствор: останува стабилен 14 дена ( во затворен сад за                 инструменти).

  • Употребен раствор: Користениот раствор потребно е да се менува секојдневно. 

  • Кај чистење на флексибилни ендоскопи се препорачува темелно плакнење на ендоскопите после дезинфекција и пред-перење,како би се одбегнале вкрстени реакции со други средства. 

 

Средството не е компатибилно со производи кои содржат алдехиди. 

 

Тестирања: 

Одобрен од Олимпус 

• Сертификат од Германското друштво за хигиена и микробиологија (DGHM) 

 

Состав:

   100гр. ги содржи следните активни материи: 25 гр. Глукопротамин

 

Пакување:

  • Sekusept® PLUS Шише со рачка и сад за дозирање 4 x 2 Л 

  • Sekusept® PLUS Пластичен канистер 1 x 6 Л 

bottom of page