top of page
Rabot.povesini

Rabot.povesini

Хигиената на подните површини

 

Хигиената на подните површини преставува процес од професионално економично, ефикасно и брзо секојдневно чистење и дезинфекција на подните површини, во комбинација на специјани професионални средства и постапки со еднаш или најмногу дватати годишно  отстранување на восок филмови, дисперзиони слоеви како и наталожени насалги од нечистотии и поставување на заштитни полимерни емулзии,овозможувајќи отпореност на нечистотии, гребење и формирање на траги од преминување,заштита од лизгање како и заштита од оштетување на подните површини од употребата на најразлични средства за хигиена и дезинфекција на подните површини сето тоа без последици за животната средина.

Хигиената на подните површини

 

Хигиената на подните површини преставува процес од професионално економично, ефикасно и брзо секојдневно чистење и дезинфекција на подните површини, во комбинација на специјани професионални средства и постапки со еднаш или најмногу дватати годишно  отстранување на восок филмови, дисперзиони слоеви како и наталожени насалги од нечистотии и поставување на заштитни полимерни емулзии,овозможувајќи отпореност на нечистотии, гребење и формирање на траги од преминување,заштита од лизгање како и заштита од оштетување на подните површини од употребата на најразлични средства за хигиена и дезинфекција на подните површини сето тоа без последици за животната средина.

Indur® Clasic 

 

Indur® Clasic е Ph-неутрален детергент за подови, погоден за универзална употреба. Идеален е за подови со емулзија, не се одразува негативно врз изгледот на емулзијата и го одржува сјајот. Индур Класик е со мирис на лимон.

Indur® Top

Indur® Top е е средство за чистење на сите водоотпорни подови. Производот е особено погоден за употреба на полирани подови, прекриени со заштитна полимерна емулзија.

Indur® XL Fresh

Indur ® XL Fresh е неутрален детергент за секојдневно чистење на сите водоотпорни полирани подови.Овозможува заштитен слој отпорен на загадување. Спречува несакано оштетувањет на основната заштитна облога. 

Indur ® XL Fresh  не содржи восок и сапун и остава долготрајно свежо мирис.

Indur® XL Fresh

Indur ® XL Fresh е неутрален детергент за секојдневно чистење на сите водоотпорни полирани подови.Овозможува заштитен слој отпорен на загадување. Спречува несакано оштетувањет на основната заштитна облога. 

Indur ® XL Fresh  не содржи восок и сапун и остава долготрајно свежо мирис.

Megic Maxx

 

Megic Maxx е средство за чистење со одлични навлажувачки својства за рачно и машинско чистење без подоцнежно испирање на сите тврди и водоотпорни површини во канцеларии, продавници, индустриски претпријатија, јавни згради, болници, училишта и др. Исклучително погоден за керамички плочки со или без глазура на места со висок проток на поминување. Производот е креиран врз основа на мешавина од соодветно одбрани состојки со чистење активност од нова генерација. Megic Max гопродолжува интервалот на времето потребно за извршување на чистењето и обезбедува одлични резултати, а при редовна употреба доведува до значително намалување на одложувањето на нечистотија. 

Diezin Maxx

Diezin Maxx е средство за чистење и дезинфекција за секојдневно и основно чистење. 

Diezin Maxx комбинира антимикробно дејство со одличено отстранување на калциумови наслаги и нечистотија. 

Погоден е за сите површини површини отпони на вода и киселина.

Идеален е за површини во објекти наменети на јавноста како училишта, домови за медицинско - социјални услуги, болници, спортски сали, базени, јавни тоалети и други високоризични области каде е потребно чистење, отстранување на бигор и дезинфекција.

bottom of page