top of page
shutterstock_4422505

shutterstock_4422505

Untitled-1

Untitled-1

Neomat C

 

Neomat C е средство за секојдневно машинско чистење на подните површини.Еднакво погоден за подни површини без заштитна облога и за подни површини  покриени со заштитен полимерна емулзија. Дава сјај на исчистените  површини  и  ограничува повторното загадување.

 

 

 

Neomat BMR

 

Neomat BMR (Black Mark Remover) e средство за отстранување на траги од гумени тркала како и гумен  ѓон  на  чевли  по подните површини.

 

 

Neomat Forte 

 

Neomat Forte е средство, специјално  дизајнирано  за примена  во  машини за чистење на подни површини.  Погоден е за сите тврди подови, со исклучок на текстилни и нелакирани дрвени подови.

 

 

Neomat N

 

Neomat N е неутрален детергент за машинско чистење на подни површини.Погоден  за употреба  на сите  видови  водоотпорни  подни површини  и особено за подни површини со заштина емулзија.

 

 

 

Neomat I

 

Специјално средство за чистење за керамички плочки како и за рапави заштитени од лизгање подни површини.  Поради високата содржина на активни материи Neomat I отстранува лесно и без остаток масти и масла и е исклучително погоден за чистење на подови во индустриски претпријатија.Исклучително  погоден за примена во машини за чистење на подни површини, поради присуството во составот на препаратот на  високо квалитетна  комбинација од слабо пенливи површински супстанци и помошни материи.

 

 

Neomat S

 

Neomat S е средство за секојдневно чистење на сапунска основа  за користење  на машинско чистење на подни површини.Исклучително погоден за примена на порозни површини, како на пример  во супермаркети. Погоден за  сите видови машини за чистење на подни површини.

 

 

Neomat GMS

 

Neomat GMS e силно алкално средство за машинско чистење на подни површини . Има одлична способност за растворање на масти. Комплексните состојки (нитрилотри ацетат и фосфонати), го спречуваат ефектот на потемнување на подните површини, предизвикани од одложување на калциумови соединенија.Neomat GMS ограничува повторното загадување на подни површини.

bottom of page