top of page
shutterstock_4422505

shutterstock_4422505

shutterstock_46731481

shutterstock_46731481

Healthguard систем 

 

ИНТЕГРИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ КРОСКОНТАМИНАЦИЈАТА И ИТРАХОСПИТАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ  ВО ВАШАТА БОЛНИЦА

 

Чистотата ја инспирира довербата во способноста на болницата да овозможи безбедна медицинска нега. Пациентите се подложни на инфекција додека престојуваат во болница. Интрахоспитални инфекции (ИХИ) им штетат како на пациентите така и на болничкиот персонал и во екстремни случаи, можат да резултираат со смрт.

Поврзаните трошоци за дополнителни третмани и продолжени болнички денови го чинат нашиот здравствен систем милиони и  негативно можат да се одразат на имиџот на болницата.Од друга страна болничките буџети се често под притисок како последица на повисоки трошоци за лекови и медицински помагала.

ВАШИ ГРИЖИ:

  • Подови и површини чисти,одбегнување на кросконтаминација и без инфекции

  • Една инфекција може да Ве чини колку што и годишна набавка на детергенти за чистење или дезинфициенси

  • Персоналот за чистење е изложен на ризик како последица од контакт со патогени микроорганизми

  • Јасни и безбедни постапки на чистење кои постојано се применуваат низ целата болница

  • Притисок врз буџетот

 

HEALTHGUARD системот на ЕКОЛАБ нуди интегриран процес на чистење и дезинфекција базиран на претходно натопени микрофиберни моп крпи и крпи со што им се овозможува на Вашиот персонал превенција од вкрстена контаминација со чисти материјали и свеж раствор за чистење за секоја соба. Овој систем истотака значително ја намалува потрошувачката на средство и вода додека се подобруваат продуктивноста, ергономијата и безбедност на корисникот.

 

ПРОЦЕСНИОТ ЦИКЛУС НА HEALTHGUARD®  МЕТОДОТ

 

1.Подготовка & Натопување  

За секој хигиеничар  потребната количина 

на микрофиберни Rasant ® моп крпи и Polifix®

крпи се наредени во фиока или корпа, и се 

натопени со точната количина на раствор 

за чистење. 

2.Чистење & Дезинфекција  

Секоја соба се чисти или дезинфицира со одделна

„спремна за употреба„  моп крпа и кодирана со боја 

крпа за одбегнување на вкрстена контаминација. 

Употребената моп крпа и крпата се исфрлаат во 

соодветата обоена мрежа за перење.

 

3. Средување & Подготовка

На крајот на секоја смена, мрежите за перење со 

употребените моп крпи и крпи се собираат и се 

носат во перална за дезинфекција и миење со 

препорачан процес. После перењето тие се 

повторно спремни за употреба за хигиенско 

чистење.

Rasant® 

МИКРОФИБЕР МОП – ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТА

Микрофиберите се многу тенки влакна од полиестер, понекогаш комбинирани со полиамид, со дебелина под 1 Dtex ( 1/100 на човечко влакно).Употребата на микрофиберна технологија во комбинација со детергенти со високи перформанси 

овозможува побрзо и подобро заробување на нечистотија и микробни остатоци.  

 

Ecolab Rasantec држачот им овозможува на Вашите хигиеничари да ја заменат нечистата моп крпа со едноставна активност на стапалото без да дојдат во допир со употребената моп крпа. 

Без разлика дали сакате да ги дезинфицирате, мокро, влажно или суво пребришете Вашите површини , Ecolab специјлистот ќе Ве советува и обучи како да ги употребувате Rasant моп крпите.

ЧИСТО

Ecolab микрофиберните моп крпи докажано отсрануваат повеќе од 99% од бактериите. Интензивниот контакт на илјадници микрокопски влакна ја одвлекуваат нечистотијата и ја заробуваат заедно со ослободената прав од внатрешноста на тенките влакна, оставајќи чиста површина. 

БЕЗБЕДНО

Rasantec®  држачот за моп крпи овозможува отстранување на моп крпата без контакт со нечистотијата. Употребата на нова Rasant® моп крпа  за секоја соба го одбегнува ширењето на патогените микроорганизми. 

ЕФИКАСНО

Побрзиот и подобар капацитет на апсорпција на нечистотија на микрофиберните крпи Ви помага да ја зголемите продуктивноста со замена на процесот на чистење во 2 чекори со процес на чистење во 1 чекор. Полесните Rasantec® star микрофиберни крпи Ви овозможува намалување на трошоците за перење.

Polifix® 

МИКРОФИБЕР КРПИ – ЗГОЛЕМЕНА ЕФИКАСНОСТА

Микрофиберите се многу тенки влакна од полиестер, понекогаш

комбинирани со полиамид, со дебелина под 1 Dtex ( 1/100 на човечко влакно).

Употребата на микрофиберна технологија во комбинација со детергенти со високи перформанси 

овозможува побрзо и подобро заробување на нечистотија и микробни остатоци.  

 

Без разлика дали сакате да ги дезинфицирате, мокро, влажно или суво пребришете Вашите површини , Ecolab специјлистот ќе Ве советува и обучи како да ги употребувате Polifix крпите.

ЧИСТО

Ecolab микрофиберните крпи докажано отсрануваат повеќе од 99% од бактериите. Интензивниот контакт на илјадници микрокопски влакна ја одвлекуваат нечистотијата и ја заробуваат заедно со ослободената прав од внатрешноста на тенките влакна, оставајќи чиста површина. 

БЕЗБЕДНО

Употребата на новите крпи за секоја соба го одбегнува ширењето на патогените микроорганизми. 

ЕФИКАСНО

Побрзиот и подобар капацитет на апсорпција на нечистотија на микрофиберните крпи Ви помага да ја зголемите продуктивноста со замена на процесот на чистење во 2 чекори со процес на чистење во 1 чекор. 

bottom of page