top of page
121

121

Sekudril® 

 

 

Течно средство за чистење и 

дезинфекција на прецизни ротирачки 

инструменти во стоматолoгија 

 

 

 

Карактеристики:

  • Делува против бактерии и габи, вируси (вклучувајќи HIV и HBV) според препораките на 

    RKI (Robert Koh Institut) 01/2004

  • Решение кое овозможува веднаш да се започне со употреба

  • Ефикасен состав на активни материи

  • Погодно за ултразвучна примена 

  • Содржи инхибитори на корозија

  • Сите инструменти од челик и челични легури квалитетно се дезинфицираат и чистат 

 

Област на примена:

  • Се користи за дезинфекција и чистење на медицински инструменти, особено на ротирачки прецизни инструменти како што се: алатки од челик, од тврд   метал и инструменти за брусење со дијамант. 

  • Може да се користи во фрезатор или ултразвучна купка.

  • За инструментите кои не се отпорни на високоалкални средства, како што се еластичните полири, керамичките брусни тела и инструментите за каналите во коренот, ги препорачуваме нашите производи Sekusept forte S, Sekusept Extra N или Sekusept Plus.

 

Начин на употреба:

  • По употребата предметите веднаш да се потопат во неразредениот Sekudrill  раствор, а при тоа да се внимава на целосна потопеност. По истекот на пропишаното време на делување, инструментите се вадат од растворот, се      плакнат со чиста вода (соодветна на водата за пиење) и се сушат со крпа еднократна употреба. По потреба видливите нечистории да се отстранат, а             потоа инструментите повторно да се потопат. 

  • Пред да се изврши стерилизација со пареа инструментите да се испрскаат со      заштитно средство од корозија и да не се стерилизираат во мали автоклави. 

  • Од хигиенски причини растворот секојдневно да се менува. 

  • При употреба на еластични полири да не се пречекори времето на делување. 

  • Алуминиумските делови да не се потопуваат во Sekudrill. 

 

Резултати од испитувања

  • Ефикасноста и компатибилноста со материјалите е темелно испитана-микробиолошки, вирусолошки, токсиколошки и еколошки.

  • Ве молиме побарајте ја нашата брошура со резултати од испитувањата и компатибилноста  со материјалите. 

 

Состав:

   100 г производ содржи: 50 г пропиленгликол, 5 г калиум хидроксид, нејонски тензиди, инхибитори на корозија.

 

Пакување: 2Л шише со рачка и со мерен сад 4 x 2 Л

bottom of page