top of page
121

121

DEKASEPTOL GEL 

 

 

средство за чистење и дезинфекција на системи 

за аспирација во стоматологијата

 

 

 

Карактеристики:

  • Содржи глукопротамин. Високо ефикасен против бактерии (вкл. TBC ), вируси и  габички

  • Не содржи алдехиди, феноли и хлор

  • Чисти, дезодорира и дезинфицира

  • Спремен за употреба 

  • Брзо дејство

  • Прецизно дозирање, со употреба на капа за дозирање

Област на примена: 

  • Чистење и дезинфекција на системи за аспирација во стоматологија

Начин на употреба: 

Пред дезинфекција уредот исперете го со обична, чиста вода.

Зависно од упатството на производителот уредот аспирирајте од гелот во делот за сукција со помош на приложената дозирна капа.

Состав:

Содржи глукопротамин.

Пакување:

bottom of page