top of page

ECOLAB

ЦЕЛОСНА БЕЗБЕДНОСТ СО ЧИСТОТАТА ВО СЕКОЈА СОБА И ПРОСТОРИЈА

 

Чистотата на одделенијата е критична за инспирирање на довербата на пациентот во способноста на болницата за контрола на инфекции.

Одржувањето на чисти соби и простории без ширење на патогени микроорганизми е предизвикувачка задача која бара добро тренирани и одговорни техничари за чистење.

 

ВАШИ ГРИЖИ:

  • Безброј површини треба да се одржуваат чисти и без инфекции.

  • Собите треба да се чистат, евентуално дезинфицираат и  брзо да се оспособат за да се дозволи ефикасна медицинска нега.

  • Несоодветен избор на средства може да ги оштети материјалите или може да не се ефикасни против патогени микроорганизми

  • Чистење со највисок квалитет колку што е можно поевтино

 

Нашите програми и услуги Ви помагаат :

  • Да се овозможи стандард на чистота на кој му веруваат пациентите и нивните посетители

  • Да се исчистат собите побрзо и полесно со ефикасни средства и опрема.

  • Да се овозможи одличен изглед на подните површини со супериорни средства и машини наменети за нега на подови

  • Да се поедностават инструкциите за вработените со кодирани обоени алатки, хигиенски плaнови и тренинг едукација од страна на експерти.

bottom of page